(c) Maarten van Haaff

“THC maakt op hoog artistiek niveau theater dat toegankelijk is voor alle lagen van de samenleving; een theater dat onuitputtelijke spelmogelijkheden kent, precies, oergeestig, actueel, kwetsbaar maar bovenal springlevend is. Van Beurden heeft met haar kunde, passie en ondernemende instelling een theater gecreëerd waarin de meest uiteenlopende mensen als vanzelf met elkaar verbonden worden; een unieke harmonie die op het toneel zichtbaar tot uiting komt.”
Stef Collignon - directeur Amerborgh Nederland 

Over het gezelschap

Theatre Hotel Courage (THC) is het theatergezelschap van Katrien van Beurden. Samen met haar kernteam, bestaande uit o.a. Anne Fé de Boer, Remy van Kesteren, Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk en Peter Vigh, verzamelt ze verhalen van over de hele wereld. Deze verhalen krijgen gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers. De maskers vertegenwoordigen de mensheid met personages uit alle lagen van de samenleving, zoals de oude vrouw, de dictator, de manager en de vluchteling.

De universele karakters worden op virtuoze wijze gespeeld door de acteurs. In een volstrekt lege ruimte brengen zij samen met de muzikanten - met alleen mime, muziek en de maskers - de verzamelde verhalen tot leven. Verhalen vanuit de vraag hoe iedereen probeert te overleven in de wereld van vandaag.

Het theater van THC is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek.