Statutaire Naam:

Stichting Theatre Hotel Courage
 

RSIN of fiscaal nummer:

815118880
 

Financiële verantwoording:

Zie bijlage jaarrekening. Klik hier.

 

Postadres:

Admiralengracht 119-G,
1057 EV te Amsterdam

 

Telefoon:

020 - 7722340

 

Website:
www.theatrehotelcourage.com

 

Algemeen mailadres:

info@theatrehotelcourage.com

 

Doelstelling:

Stichting Theatre Hotel Courage heeft ten doel het (doen) bevorderen van persoonlijke, maatschappelijke en wereldomvattende participatie en educatie in theater, geïnspireerd op de 'Courage speelstijl'; onder andere door het verzamelen van verhalen uit de eerste hand van mensen vanuit allerlei maatschappelijke, sociale en culturele achtergronden, in binnen- en buitenland; het (doen) bevorderen van maatschappelijke, sociale en culturele verbinding, en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan:

Zie bijlage beleidsplan. Klik hier.

 

Bestuurssamenstelling:

Katrien van Beurden 
Sander Allegro

Femke Rotteveel

 

Beloningsbeleid bestuur:

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018